Opłaty

Rozpoczęcie kształcenia w CEN w roku akademickim 2012/2013

I rata – (500 zł) - płatna do 31.10.2012r.

II rata – (400 zł) - płatna do 28.02.2013r.

III rata – (400 zł) - płatna do 31.10.2013r.

Studenci, którzy praktyki realizować będą w projekcie "USUS EST OPTIMUS MAGISTER"

I rata – (500 zł) - płatna do 31.10.2012r.

II rata – (325 zł) - płatna do 28.02.2013r. 

Rozpoczęcie kształcenia w CEN w roku akademickim 2012/2013

- dotyczy studentów Filologia angielskiej i Filologii francuskiej

I rata – (500 zł) - płatna do 31.10.2012r.

II rata – (400 zł) - płatna do 28.02.2013r.

III rata – (350 zł) - płatna do 31.10.2013r.

Studenci, którzy praktyki realizować będą w projekcie "USUS EST OPTIMUS MAGISTER"

I rata – (500 zł) - płatna do 31.10.2012r.

II rata – (275 zł) - płatna do 28.02.2013r.

Rozpoczęcie kształcenia w CEN w roku akademickim 2011/2012

III rata  - (300 zł) - płatna do 30.10.2012r.

IV rata - (300 zł) - płatna do 28.02.2013r.

Studenci, który przystąpili do projektu USUS EST OPTIMUS MAGISTER

III i IV rata (125 zł) - płatne do 30.10.2012r.

Rozpoczęcie kształcenia w CEN w roku akademickim 2011/2012

- dotyczy studentów Filologii angielskiej i Filologii francuskiej

III rata - (250 zł) - płatne do 30.10.2012r.

IV rata - (250 zł) - płatne do 28.02.2013r.

Studenci, którzy przystąpili do projektu USUS EST OPTIMUS MAGISTER

III i IV rata (25 zł) - płatne do 30.10.2012r.

Wpłaty można dokonywać:

 przez indywidalne konto w USOS-ie

 
 
© 2009-2019 Uniwersytet w Białymstoku