Oferta edukacyjna Strona główna / Oferta edukacyjna / KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE

Program nauczania (plan studiów) realizowany jest zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MNiSW z 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program obejmuje kompleksowe kształcenie w wymiarze 420 godzin.

Treści nauczania są więc zgodnie z wytycznymi MNiSW i zatwierdzane przez Radę Programową Centrum Edukacji Ustawicznej.

Moduł 2 Przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym

420 godzin

Obowiązkowe 

w kształceniu nauczycieli

Moduł 3 Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

Moduł 4 Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

120 godzin

Oferta dodatkowa CEU

Moduł 5 Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

350 godzin

Oferta dodatkowa CEU


 
 
© 2009-2019 Uniwersytet w Białymstoku