Struktura organizacyjna - WŁADZE Strona główna / Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Centrum Edukacji Ustawicznej UwB:

1) Rektor Uczelni lub upoważniony Prorektor ds. studenckich

2) Pełnomocnik Rektora ds. CEU UwB

3) Rada Programowa CEU UwB

4) Kadra naukowa

5) Administracja

 
 
© 2009-2019 Uniwersytet w Białymstoku