Centrum Edukacji Ustawicznej Strona główna / Centrum Edukacji Ustawicznej / INFORMACJE OGÓLNE

Uniwersytet w Białymstoku jest największą i najprężniej rozwijającą się uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce. Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU) to jednostka osadzona w strukturze UwB. Realizując ideę uczenia się przez całe życie, uelastycznia ścieżki zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności poprzez m.in. podejmowanie ścisłej współpracy z lokalnym środowiskiem społecznym, jego instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi oraz przedsiębiorstwami. Tego rodzaju inicjatywy są w tej chwili kolejną drogą zdobywania kwalifikacji, przy zachowaniu wartości akademickich. Gwarantem wysokiej jakości kształcenia są wyniki akredytacji przeprowadzanej cyklicznie przez Polską Komisję Akredytacyjną na Uniwersytecie w Białymstoku.

Misją Centrum Edukacji Ustawicznej jest realizacja idei kształcenia przez całe życie.

Centrum proponuje swoim słuchaczom:

  • wsparcie w osiąganiu planowanych celów edukacyjnych,
  • przygotowanie do samodzielnej nauki oraz brania odpowiedzialności za własną edukację;
  • nabycie a także rozwój wiedzy i umiejętności z wybranego zakresu dzięki ofercie różnych formom zajęć;
  • nabywanie kompetencji dostosowanych do aktualnych i przyszłych wymagań pracodawców;
  • kształcenie dostosowane do potrzeb i możliwości osób uczących się, realizowane w dowolnym czasie i zakresie;
  • potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, 
  • stały kontakt z nauczycielami akademickimi oraz specjalistami w danej dziedzinie, gwarantujący systematyczne podnoszenie posiadanych kwalifikacji, a także realizowanie własnych aspiracji edukacyjnych.

W ramach swej działalności Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku prowadzi kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w formie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i doskonalących oraz szkoleń, a wszystko to w zakresie nierealizowanym przez inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu w Białymstoku.

 
 
© 2009-2019 Uniwersytet w Białymstoku